Podział materiałów budowlanych

0
73
Markety budowlane BAT PSB

Każda budowa czy przebudowa, remont wymaga zastosowania odpowiednich produktów czyli materiałów budowlanych. Materiały budowlane są to produkty, które posiadają specjalne parametry techniczne i cechy.

Cechy fizyczne, chemiczne, mechaniczne i fizykochemiczne określane są parametrami technicznymi, a także przechodzą badania laboratoryjne przed dopuszczeniem do budowy, gdyż muszą spełniać normy określone przez państwo.

materiały budowlane budowa domu BAT POMORSKIE

Dzięki znajomości cech materiałów budowlanych jesteśmy w stanie określić zachowanie wybudowanych budynków i przewidzieć jak materiały reagować będą na zmienne warunki atmosferyczne.

Materiały budowlane podzielić można ze względu na ich przeznaczenie: konstrukcyjne (nośne) – beton, żelbet, stal do zbrojenia, niekonstrukcyjne – instalacyjne, izolacyjne, gotowe i wymagające dalszego przetwarzania.

Bat budowa domu materiały budowlane

Oprócz takiego podziału materiały budowlane dzielą się według funkcji, którą spełniają i tworzywa, z którego powstają. Elementy funkcyjne to np. materiały ścienne, stropowe, dachowe. Podział na tworzywa, z których powstają to mi.in drewno, materiały ceramiczne, kamienne, tworzywa sztuczne.

Dzięki zaawansowanemu rozwojowi nauki i techniki, w sklepach z materiałami budowlanymi co chwilę pojawiają się nowe produkty, które wypierają starsze i mniej zaawansowane technologicznie.